مهان تندر بار با ارایه سرویس منظم هفتگی حمل خرده بار (گروپاژ) از ترکیه و اروپا به کلیه مقاصد داخلی همچنین حمل کالاهای عمومی، خطرناک، سنگین، فوق سنگین و ترافیکی از اروپا به ایران و بالعکس در خدمت مشتریان می باشد

  • انجام امور گمرکی مبداء (EXW)
  • حمل فرامرزی از اروپا و ترکیه به عراق و کشورهای (CIS)
  • بارگیری از درب کارخانه جهت محمولات خرده بار به انبارهای اصلی
  • کامیون دربست بصورت چادری، یخچالی، کفی، تانکر و ….
  • سرویس منظم هفتگی حمل خرده بار (گروپاژ) از ترکیه و اروپا به کلیه مقاصد داخلی
  • حمل کالاهای عمومی، خطرناک، سنگین، فوق سنگین و ترافیکی از اروپا به ایران و بالعکس