صرف نظر از مبدا یا مقصد، گروه مهان تندر بار تنها نقطه تماس شماست تا به نمایندگی از شما کالاهای عمومی و کالاهای ویژه تان را مانند اتومبیل، کالاهای فاسدشدنی، کالاهای خطرناک، رزرو کرده و مدیریت تحویل، حمل و نقل داخلی، انبار و بسته بندی، مراتب ترخیص سفارشی و مدیریت اسناد حمل و نقل آنها را به عهده گیرد. مهان تندر بار با داشتن نمایندگی ها و امکانات مناسب در تمام بنادر ایران مانند: بندرعباس، بوشهر، چابهار ، ماهشهر، امیرآباد و انزلی می تواند به شما در تعیین بهترین مسیر برای حمل و نقل کالای مشتریان خود کمک نماید. از جمله خدمات دریایی ما به شرح ذیل میباشد:

  • حمل محمولات بصورت فله، (Bulk & Break Bulk)
  • ،حمل کانتینر های ویژه؛ یخچالی،Open Top، Flat-rack و …
  • دسترسی مناسب به اکثر خطوط کشتیرانی بصورت مستقیم و غیر مستقیم
  • حمل کانتینر دربست و خرده بار از تمامی مبادی اروپا، آمریکا، آفریقا و خاور دور
  • انجام امور گمرکی و حمل داخلی از درب کارخانه تا تمامی مبادی اصلی کشتیرانی (EXW)
  • انجام امور از بنادر جبل علی، مرسین و استانبول